Tuesday, December 6, 2011

Pusat Pembelajaran

Terdapat 6 pusat pembelajaran yang ada di kelas prasekolah.

1.Pusat Bahasa dan Komunikasi(Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris)
2.Pusat Kognitif (Sains dan Matematik)
3.Pusat Kerohanian dan Moral (Agama Islam)
4.Pusat Kretiviti dan estetika
5.Pusat Teknologi
6.Pusat Fizikal